Slik jobber vi


Kundene som kontakter oss har gjerne planlagt i flere år å gjøre endringer i huset sitt, på hytta og på kontoret. Og når de nå skal invistere i en oppfriskning vil de gjøre det så det holder de neste 20 årene.
Vi er et lite firma, bestående av kun oss to, Ingunn og Sven. Når vi har behov for det, og tar på oss store prosjekter leier vi inn hjelp fra andre dyktige håndtverke som vi kjenner godt ifra før.


Planlegning
Hva vil forandre
tegninger som kan sees på pc i 3d
farger og materialer
foreslår produkter ut fra budsjett og behov

Tidsrom og pris
gjennomsnittlig

Håndtverkere vi sammarbeider med
Hope
Skedsmo Elektriske
Rørlegger
Tore
Hammeren
Flisekompaniet